Alarmerende om Turnéteatret i Trøndelag

Uten mer penger kan den kunstneriske kvaliteten bli dårligere skriver Kulturdepartementet i en ny rapport.

Proba samfunnsanalyse har evaluert Turnéteatret i Trøndelag

Trønder-Avisa skriver i dag at Kulturdepartementet slår alarm om Turnéteatret i Trøndelag. En fersk evalueringsrapport konkluderer med at sammenslåingen av fylkene og et større turnéområdet uten økte midler truer den kunstneriske kvaliteten.

Kulturdepartementet har fått Proba samfunnsanalyse til å evaluere turnéteateret. De har vurdert både organisasjon og kunstnerisk kvalitet etter at Nord-Trøndelag teater flyttet inn i nytt teaterhus i Verdal og ble Turnéteatret i det sammenslåtte Trøndelag, skriver Trønder-Avisa.

Her kan du lese rapporten:

Evalueringsrapport Kulturdepartementet

Rapporten oser av beundring for hva det turnerende teateret har prestert i en omstillingstid med flytting og utvidelse av nedslagsfeltet. Samtidig slår de alarm.
- Sammenslåing og utvidelse av turnéområdet, uten mer ressurser, har direkte innvirkning på den kunstneriske produksjonen og kan få alvorlige konsekvenser for aktiviteten, heter det i rapporten, som advarer:
- Teateret kan bli mer defensivt, mer tradisjonelt og mindre nyskapende, heter det.
Rapporten advarer også mot tendensen til flere monologer.
- Vi ser at det i perioden er flere monologer. Monologer er ikke i seg selv uinteressante, men det kan fort bli kjedelig og ensformig, skriver evalueringsutvalget, og beskriver turnéteateret som et teater med store ambisjoner om å være en publikumsvennlig aktør. De ber teateret diskutere den pressede ressurssituasjonen med fylkeskommunen for å få en forventningsavklaring, skriver avisa.

Leder May Britt Lagensen (Ap) i hovedutvalget for kultur i fylkeskommunen sier til Trønder-Avisa at det er bra at kulturdepartementet nå ser de samme mulighetene og utfordringene som både teatret og eieren av teatret, som er Trøndelag fylkeskommune.

- Det betyr at de har lyttet til både fylkeskommunen og teateret. Vi har tatt opp disse utfordringene med departementet flere ganger, men også med statsråden. De må følge opp sin egen reform med mer penger og oppgaver, sier May Britt Lagesen, leder i hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen.

Når bare halve Trøndelag

Teateret har høye ambisjoner. Det skal produsere teater som setter dagsorden, som er i front, utfordrer, bekrefter, overrasker og skaper refleksjon. Forestillingene skal underholde og samtidig ha et refleksjonsrom. Målet er å ha årlig besøk i alle kommuner. Før sammenslåingen kjørte de forestillinger i 22 av de 23 nordtrønderske kommunene. Nå er antall kommuner i turnéområdet blitt 47, mens tilskuddet fra staten er det samme som før, cirka 15 millioner. Fylket er blitt dobbelt så stort, men tilskuddsrammen er den samme. Da må de kutte spillesteder.


- Vi må gå ned til tjue spillesteder, sier teatersjefen. Det betyr ti spillesteder i gamle Nord-Trøndelag og ti i gamle Sør-Trøndelag. Altså en halvering av tilbudet i norddelen, sier teatersjef Nora Evensen ved Turnéteatret i Trøndelag til Trønder-Avisa.