Eg er vinden

Ei forteljing om to venner og ei ufatteleg hending.

Ei forteljing om to venner og ei ufatteleg hending.

20. oktober - 17. november

Forestilling

To nære venner. Dei har delt opplevingar og erkjenningar, ledd saman og vore der for kvarandre så lenge dei kan hugse. Plutseleg vel den eine å avslutte livet.

Når framsyninga startar er dei i ein båt ute på havet, der dei kjempar for å forstå kvarandre og for å skape meining. Kvifor ser dei så ulikt på verda, dei som eingong var så like? Og korleis kan dei setje ord på noko dei ikkje forstår?

Mange blir råka når ein person tek livet sitt, men dette er vanskeleg å snakke om. Samstundes treng vi eit språk for å setje ord på det vi ikkje kan fatte.

Med denne framsyninga vil vi få fram og romme ein vanskeleg og samansett tematikk frå teaterscena. Eg er vinden tek oss med på ei meiningsfylt reise gjennom vennskap og glede som blir fletta i kvarandre, slik livet sjølv faldar seg ut i greiner av hendingar. Det gjev håp og styrke til å setje ord på det uforståelege.

Av: Jon Fosse
Regi: Nora Evensen
Scenografi og kostymedesign: Milja Salovaara
Med: Terje Ranes og Tore B. Granås
Teaterforlag: Columbine Teaterförlag

Ordinære Forestillinger

Verdal

21. oktober 2021

Teaterhuset kl 19:00

Kjøp

Leka

25. oktober 2021

Herlaugshallen kl 19:00

Kjøp

Nærøysund

26. oktober 2021

Norveg kl 19:00

Kjøp

Namsos

27. oktober 2021

Kulturhuset i Namsos kl 19:00

Kjøp

Grong

28. oktober 2021

Kulturhuset Kuben kl 19:00

Kjøp

Røyrvik

29. oktober 2021

Røyrvik samfunnshus kl 19:00

Kjøp

Oppdal

2. november 2021

Oppdal kulturhus kl 19:00

Kjøp

Røros

3. november 2021

Storstuggu kl 19:00

Kjøp

Midtre Gauldal

4. november 2021

Støren kulturhus kl 19:00

Kjøp

Malvik

5. november 2021

Bruket kulturhus kl 19:00

Kjøp

Stjørdal

6. november 2021

Kimen kulturhus kl 19:00

Kjøp

Skaun

10. november 2021

Bautaen kulturhus kl 19:00

Kjøp

Orkland

11. november 2021

Orkland kulturhus kl 19:00

Kjøp

Frøya

12. november 2021

Frøya kultur- og komp.senter kl 19:00

Kjøp

Ørland

14. november 2021

Ørland kultursenter kl 19:00

Kjøp

Åfjord

15. november 2021

Kulturstua Åset kl 19:00

Kjøp

Indre Fosen

16. november 2021

Bojersalen kl 19:00

Kjøp

Flatanger

17. november 2021

Flatangerhallen kl 19:00

Kjøp

Steinkjer

18. november 2021

Dampsaga kulturhus kl 19:00

Kjøp